Offart

Systemy audio-video

Systemy audio-video

Systemy projekcyjne
System umożliwia prezentację wielko formatowych obrazów komputerowych oraz wideo (z komputera, odtwarzacza DVD, kamery, wizualizera, aparatu oraz pamięci przenośnej  ).

Systemy akustyczno - nagłośnieniowe
System nagłośnienia konferencyjnego - umożliwiający przekaz dźwięku pochodzącego ze wymienionych źródeł sygnałów akustycznych: ( dowolnego komputera, DVD, odtwarzacza VHS lub CD, mikrofonów, rejestratora Audio. )

Systemy kinotechniczne
Oferujemy również wyposażenie w zakresie wyposażenia kinotechnicznego i kabin projekcyjnych.

System zintegrowanego sterowania
System zintegrowanego sterowania ułatwia obsługę wszystkich zainstalowanych w sali urządzeń osobom nie posiadającym szkolenia w tym kierunku. System zintegrowanego sterowania jest wyposażony w odpowiednią klawiaturę sterującą, pulpit lub panel dotykowy. Za pomocą prosto opisanych przycisków możemy korzystać z urządzeń wchodzących w skład systemu.