Systemy projekcyjne

System umożliwia prezentację wielko formatowych obrazów komputerowych oraz wideo (z komputera, odtwarzacza DVD, kamery, wizualizera, aparatu oraz pamięci przenośnej ).

Systemy akustyczno – nagłośnieniowe
System nagłośnienia konferencyjnego – umożliwiający przekaz dźwięku pochodzącego ze wymienionych źródeł sygnałów akustycznych: ( dowolnego komputera, DVD, odtwarzacza VHS lub CD, mikrofonów, rejestratora Audio. )

Systemy kinotechniczne

Oferujemy również wyposażenie w zakresie wyposażenia kinotechnicznego i kabin projekcyjnych.

System zintegrowanego sterowania

System zintegrowanego sterowania ułatwia obsługę wszystkich zainstalowanych w sali urządzeń osobom nie posiadającym szkolenia w tym kierunku. System zintegrowanego sterowania jest wyposażony w odpowiednią klawiaturę sterującą, pulpit lub panel dotykowy. Za pomocą prosto opisanych przycisków możemy korzystać z urządzeń wchodzących w skład systemu.

Systemy nagłośnieniowe

Systemy wideoprojekcyjne

Systemy sterowania obiektami