System zintegrowanego sterowania ułatwia obsługę wszystkich zainstalowanych w sali urządzeń osobom nie posiadającym nawet szczególnego przygotowania.

System umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację parametrów pracy poszczególnych urządzeń. Użytkownik systemu poprzez wybór odpowiednich funkcji na panelu sterującym może dowolnie uruchamiać urządzenia i sterować ich parametrami.
Ponadto, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, może za pomocą jednej funkcji uruchomić całą sekwencję czynności (np. przygotować salę do pokazu z projektora tzn. rolety, światło, ekran, włączyć wizualizer i projektor, obsługiwać urządzenia źródłowe, klimatyzację i inne).